سبدی شامل ترکیبی از چند محصول که در کنار هم کاربرد دارند و با قیمت مناسبتر عرضه می گردند.

مرتب سازی بر اساس: