روش استاندارد کار با موکاپات

قهوه اسپرسو با موکاپات، نوعی نوشیدنی تهیه شده با پودر قهوه نه چندان نرم است که به روشی اقتصادی و با استفاده از دستگاه مخصوص اسپرسوساز موکاپات ( روگازی ) درست می‌شود. فشار محفظه بخار موکاپات فقط 1.5 بار است، این میزان حتی نزدیک به اسپرسو سازهای برقی هم نیست که بیش از 9 بار فشار ایجاد می‌کنند. با این حال طراحی مناسب و توانایی موکاپات در تهیه یک فنجان قهوه، باعث شد این دستگاه در میان خانواده‌ها محبوبیت پیدا کند.

ادامه مطلب